De Ragdoll

Pointed en Non-Pointed Ragdolls
De Ragdoll, zoals hiervoor beschreven, is de Ragdoll die officieel bij kattenverenigingen en dus op shows erkend is, en zoals de rasstandaard voorschrijft. De points van deze Ragdoll zijn zoals de points bij een Siamees, ook wel het himalayan patroon of colourpoint genoemd.

Maar er komen bij de Ragdoll, al is het in veel mindere mate, ook nog twee andere pointvarianten voor: Ragdolls met points zoals je ziet bij de Tonkinees en Ragdolls met points zoals je ziet bij de Burmees. Oftewel de mink Ragdolls en sepia Ragdolls. Daarnaast zijn er ook Ragdolls die helemaal geen points hebben, de non-pointed oftewel solid Ragdolls.

De minks, sepia's en solids zijn niet officieel erkend, de rasstandaard schrijft immers voor dat alle Ragdolls (colour)point katten met blauwe ogen horen te zijn. Ze kunnen bij de TICA en subverenigingen van de TICA echter wel als Ragdoll geregistreerd worden. Ze hebben een vergelijkbare oorsprong als de colourpoint Ragdoll, terug te voeren naar de lijnen van de grondlegster van het ras, Ann Baker.
Hun karakter is hetzelfde als die van de traditionele Ragdolls. De minks, sepia's en solids hebben onder traditionele Ragdoll fokkers vele jaren nooit op grote belangstelling kunnen rekenen. Slechts enkele fokkers fokten er op beperkte schaal mee. Ze werden lange tijd niet als echte Ragdoll gezien (en zullen door sommige fokkers ook nooit als Ragdolls gezien worden), ofwel sluimerden ergens op een vage grens tussen het Ragdoll en Ragamuffin ras, ondanks hun vrijwel vergelijkbare oorsprong. Pas de laatste jaren is er wereldwijd, ook in Nederland, een veel bredere belangstelling onder Ragdollfokkers voor de minks, sepia's en solids. Steeds meer fokkers vallen op hun uiterlijk en gaan ze zien als een waardevolle toevoeging aan hun fokprogramma. De solids, minks en sepia's zijn dus geen nieuwe kleurslagen die er net zijn ingefokt vanuit een ander ras, maar hebben vanaf het begin al in beperkte mate naast de traditionele Ragdoll bestaan.

Vooral de solids beginnen een vrij grote populariteit te genieten, niet alleen onder fokkers, maar ook onder liefhebbers. De mink en sepia lijnen zijn vrij schaars en veel minks en sepia's zijn binnen slechts enkele generaties op dezelfde voorouders terug te leiden. Het is bij volwassen Ragdolls, ondanks de verschillen tussen de varianten, bij sommige kleuren is niet altijd even makkelijk te zien of het nu een colourpoint, mink of sepia. Bij twijfel is het tegenwoordig mogelijk een DNA-test op kleur uit te laten voeren. Voor alle varianten geldt dat in combinatie met wit (dus mitted of bicolour) de juiste verdeling van het wit erg belangrijk blijft. Des te mooier, symmetrischer, getekend, des te beter.

Uiterlijk minks en sepia's

Foto: © Cattery Amraynald
Zoals gezegd zijn ook de minks en sepia's points. Eigenlijk kun je colourpoint, mink en sepia in een rijtje van point- varianten zetten, aflopend in contrast tussen de points en de rest van het lichaam. De colourpoint Ragdoll, zoals iedereen kent, heeft een groot contrast tussen de points en de rest van het lichaam. De mink heeft een iets minder groot contrast tussen de points en de rest van het lichaam, en de sepia tot slot heeft zo weinig contrast dat het bijna lijkt alsof points en rest van de vacht dezelfde kleur hebben. Je kunt bijna altijd bij de geboorte van een kitten al direct zien of het een colourpoint, mink of sepia Ragdoll is.

Foto: © Cattery Amraynald
Colourpoints worden wit geboren, terwijl mink en sepia Ragdolls al meteen vanaf het begin donkerder gekleurd zijn, waarbij de sepia's uiteraard nog donkerder zijn dan de minks. Ook bestaat er een verschil in oogkleur: colourpoint Ragdolls hebben heldere blauwe ogen en mink Ragdolls hebben blauw/grijsblauw tot aqua-achtige ogen. Sepia Ragdolls hebben soms blauwachtige ogen, maar hun ogen kunnen ook groen tot zelfs goud/geel-achtig zijn.


Uiterlijk solids

May, black & white bicolor
Solid wil zeggen dat ze "volledig gekleurd" zijn, er is geen verschil tussen points en de rest van het lichaam, simpelweg omdat solid Ragdolls helemaal geen points hebben. Vandaar ook de benaming non-pointed Ragdolls. Net als bij de pointed Ragdolls komen ook de solids voor in de variŽteiten "point" (in geval bij solids dus volledig effen gekleurd), mitted en bicolour. Alleen wordt het bij solids anders genoemd, vaak door 'white' achter de kleurnaam te plaatsen om een mitted of bicolour aan te duiden. Solids komen voor in alle mogelijke kleuren en aftekeningen die ook bij de colourpoint Ragdolls erkend zijn. Solids hebben vaak groene ogen, maar elke andere kleur ogen is ook toegestaan, inclusief odd eyes (twee verschillende kleuren ogen).

Meshha, blue solid
Hoewel de minks, sepia's en solids niet officieel erkend worden, kun je wel met ze showen (en dus ze laten keuren), alleen ze doen niet mee voor de prijzen. Of, wanneer, hoe en zo ja in welke vorm deze varianten in de toekomst officieel zullen erkend worden, is op het moment nog onbekend. Waarschijnlijk zal het - zie het kopje geschiedenis - nog wel even duren en blijven ze voorlopig alleen onder een (steeds groter wordend) aantal Ragdollfokkers officieus erkend.

© www.amraynald.nl / Met dank aan Judith Bos voor het ter beschikking stellen van deze info.